ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.atlet.bg

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за установяване и регулиране на отношенията между АТЛЕТ БГ ЕООД, гр. София , ул. Св. Св. Кирил и Методи №139, ЕИК 131145169 , наричано по-долу „Доставчик“, и Клиентите , наричани по-долу Потребители, на онлайн магазина www.atlet.bg, наричан по-долу „Сайт“.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование: АТЛЕТ БГ ЕООД
Регистрация в търговския регистър: ЕИК 131145169
Адрес на регистрация: град София , ул. Св. Св. Кирил и Методи №139
Адрес на управление: град София , ул. Св. Св. Кирил и Методи №139
Адрес за кореспонденция: град. София , ул. Св. Св. Кирил и Методи №139 / info@atlet.bg

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Aдpec: гp. Coфия,yл. „Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв“ № 15
Тeл.: (02) 940 20 46
Фaĸc: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Aдpec: гp.Coфия, п.к. 1000, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6
Тeл.: 02 / 980 25 24
Фaĸc: 02 / 988 42 18
Гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Адрес: гр. Coфия, п.к. 1000, бyл. „Bитoшa“ №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

ПРОДУКТИ

Продуклтите предлагани в този електронен магазин са с гарантирано качество и произход. Продуктите отговарят на съответните закони, директиви и стандарти издадени от регулиращите органи на Европейски Съюз. Публикуваните на сайта описания и информации за предлаганите стоки са с информативна цел.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи. Към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите за покупката на даден продукт.

Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели, видове, харектеристики и друга информация свързана с продуктите на Сайта, на английски език, когато:

– Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна и идентична информация относно характеристиките и стойността на продуктите.
– Няма общоприета еднозначна терминология на български език.
– Самата стока е носител на важна информация на английски език.
– Има достатъчно важна за Потребителя продуктова информация, която би изгубила цялостната си същност при превод.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Достъпът до предлаганите от Доставчика продукти става възможен чрез публично достъпната интернет страница www.atlet.bg.

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и сайта се предоставят във вида, в който са публикувани и факта, че Доставчикът не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за изчерпани продукти, както и за претърпени вредии или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след или в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Доставчикът се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Със запознаването със съдържанието на настоящите Общи Условия и приемането им, Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Достачвчика по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служители на Достачвчика, както и да получават информация за продукти и услуги на Достачвчика на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават такава информация, чрез формите за запитване и контакт посочени на Сайта.

Всички доброволно предоставени от Потребителя, лични и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от изцяло и само от Доставчика.

Доставчикът уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Доставчикът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, за юридически процедури и за да се осигури спазването на настоящите Общи Условия.

ДОГОВОР

Договорът между Доставчика и Клиента за покупкопродажба от разстояние, чрез онлайн магазина www.atlet.bg, се счита за сключен, когато Клиента се съгласи с настоящите Общи Условия, завърши успешно своята поръчка и тя бъде потвърдена от Доставчика.

ПОРЪЧКИ

Поръчките от Сайта се завършват единствено, когато Клиента се съгласи с настоящите Общи Условия и премине към финализиране на своята покупка.

ДОСТАВКА

Всяка завършена на Сайта поръчка е последвана от допълнително потвърждение по телефон или електронна поща между Доставчика и Клиента. След потвърждението на поръчката, доставката се извърша по един от следните начини:

– За територията на страната доставката се извършва чрез куриерска фирма Еконт, до офис на куриера или при неналичен такъв, до жилището на Клиента.

Срокът за доставка обикновенно става в рамките на 1 до 3 работни дни след потвърждението на поръчката.

Доставчикът не носи отговорност за забава на поръчките по вина на куриерската фирма, неточен или непълен адрес или други форсмажорни обстоятелства.

Доставчикът си запазва правото да не достави поръчаните продукти при посочени неверни адрес и/или телефон.

ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

– За територията на страната доставката е 5 лв. до офис на куриер за поръчки на обща стойност под 30 лв. и безплатна до офис на куриер за поръчки на обща стойност над 30 лв.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ

Цените на продуктите на Сайта са в български лева и са крайни без да включват евентуалната такса за доставка.

Заплащането се извършва в български лева и в брой чрез наложен платеж при доставка на поръчката, освен ако не е уточнено друго на Сайта и/или чрез директна комуникация между Доставчика и Клиента.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Клиентът има право да се откаже от закупените продукти в срок от 7 (седем) работни дни от получаване им на адреса за доставка без да посочва причина и да дължи неустойка, но в случай, че същите са със запазена оригинална и цялостна опаковка , пълна допълнителна окомплектовка и са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация при условията от чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 55. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни. За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закон за защита на потребителите незабавно сигнализирайте Комисия за защита на потребителите на телефон 0700 111 22.

При желание да върне закупената стока Клиентът трябва да информира Доставчика и да уточни връщането на получената стока.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на интернет страницата www.atlet.bg са собственост на Доставчика и/или на негови фирми партньори с техните запазени търговски марки.

Доставчикът предоставя правото на Клиентите на Сайта да използват всички услуги, които са посочени в него само за лични нужди, такива с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават , пряко или косвено , авторските права на Доставчикът и/или на неговите партньори. Забранява се изрично материалите, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Доставчикът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен ако не е изрично упоменато с допълнителен документ.

Всички предоставени от Доставчика продукти, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител.